Skip to main content

Ti pannakabendesion ken ribbon cutting ti barbaro a Pay Loader ditoy munisipiotayo nga indauluan ni Pastor Felimon Dawey Sr.

Daytoy a Pay Loader ket nagatang babaen ti 20% Development Fund ti ili nga mausar para iti pagsayaatan ti sangkagimongan.

Official Website of Municipality of Sudipen