Skip to main content

Simultaneous Tree Planting Activity Idiay Brgy. Ilocano

Balligi a naisayangkat ti Simultaneous Tree Planting Activity idiay Brgy. Ilocano tattay bigat Septiembre 13, 2023 kas panangselebrar iti 1st Anniversary Simultaneous Tree Planting nga adaan tema: “Buhayin ang pangangalaga ng Kalikasan.”
Timmabuno dagiti empleado ti munisipio nga idauluan ti naayat nga ina iti ili Mayor Weng, Department of Environment and Natural Resources, Department of the Interior and Local Government, opisiales ti nasao a barangay, ken nadumaduma pay a grupo.

Official Website of Municipality of Sudipen