Skip to main content

Pamamahagi ng Tool Kits mula sa TESDA

Ti panaka-iwaras dagiti Tool Kits a naggapo ti TESDA para kadagiti kailiantayo ti Sudipen nga idauluan ti naayat nga ina ti ilitayo a Sudipen, Mayor Weng, tatta nga aldaw, Nobiembre 29, 2023.
“Manipud ti LGU Sudipen, iyebkasmi ti napalaoas a panagyaman mi kadagiti kanayon a mangmangted ti ayat, tulong ken suporta para ti NASUDI nga ilimi!” -Mayor Weng

Official Website of Municipality of Sudipen