Skip to main content

Pamamahagi Ng Hybrid at Certified Rice Seeds

Ti pannakaibunong dagiti bin-i ti pagay a Hybrid ken Certified Seeds a naggapu iti PGLU kadagiti Mannalon ti ilitayo a Sudipen kasta met a naipaiman kadagiti 10 nga IPs dagiti dingwen a sagot met laeng ti PGLU nga idadauluan ti naayat nga ina ti probinsia Gob. Raphaelle Veronica ‘Rafy’ Ortega-David.
Naimatangan daytoy ti ina ti ili Mayor Weng, VM Melvin G. Macusi ken dagiti SBM Members. AGYAMANkami PGLU ti awan sarday na nga ayat nga ipapaayyo ti naSudi nga ili ti Sudipen.
Official Website of Municipality of Sudipen