Naangay ti taripnong ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council

Naangay ti taripnong ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council kas panagsagana kasaruno ti mapaspasaran a saan a napintas a sasaaden ti panawen iti lokalidad ken ti mapaspasungadan a Bagyong Obet. Kasta met a natalantan ti panakarisut dagiti pakakumikuman.
Idawat ni Mayor Weng iti panagridam ken panagtungpal kadagiti balakad/pakdaar mainaig kadagiti usto nga aramiden inton kanito iti kalamidad.

Contact Information

TELEPHONE:

072-607-3088
Municipality of Sudipen Poblacion, Sudipen, La Union, 2520 Philippines

Emergency Hotlines

Mayors Office:607-3088
MDRRMO:

607-0531
0939-968-8330
0948-776-8670

PNP:

0998-598-5173
0999-570-0863

BFP:

603-0451
0918-491-9715

MHO:

607-2351
0915-394-2818

MSWDO:

607-4487
0921-765-5523

Stay Connected

Copyright © 2019. Municipality of Sudipen, Province of La Union. All rights reserved.
Official Website of Municipality of Sudipen