Skip to main content

Meeting dagiti Municipal Road Clearing Task Force

Meeting dagiti Municipal Road Clearing Task Force nga indauluan ni Mayor Wendy Joy D. Buquing a kadwana ti MLGOO Moises Sibayan, INSP Nelson N. Sibayan, PMAJ Cresencio P. Abila Jr, Mun. Engr. Rey Urbano, Mun. Assessor Jim Lingbaoan, MPDO Susan Natividad ken SAO Reina Catcatan.Pinalagipan ti ina ti ili dagiti kameng ti task force ta kitaen da a nalaing ken itultuloy da iti Clearing Operations kas panagsagsagana ti umadani nga evaluation nga isayangkat ti DILG.

Official Website of Municipality of Sudipen