Skip to main content

Linggo ng Kabataan 2023

Balligi a naglippas ti Zumba/Color Fun Run 2023 tatta nga aldaw Agosto 23, 2023, a programa ti Local Youth Development Council ken iti amin nga Sangguniang Kabataan ti ilitayo kas panangselebrar ti Linggo ng Kabataan nga addaan tema: “Green Skills for Youth: Towards a Sustainable World”. Daytoy a gannuat ket mangipakita ken mangpapigsa saan laeng nga ti nainpisikalan a bagi, no di ket agraman ti timpuyog ken panagkakadua ti tumunggal maysa.
Ti lokal a gobierno ti Sudipen ket sisusuporta kadagiti aktibidades ken programa para kadagiti agtutubotayo.

Official Website of Municipality of Sudipen