Skip to main content

Fertilizer Discount Vouchers

Tatta nga aldaw, Agosto 15, 2023, naibunong dagiti Fertilizer Discount Vouchers nga nagapo iti Department of Agriculture idiay Municipal Gymnasium, Sudipen, La Union.
Inatendaran ti naayat nga ina iti ilitayo a Sudipen, Mayor Weng iti nasao a programa.
Agyamankami Department of Agriculture!

Official Website of Municipality of Sudipen