Skip to main content

Awarding of Free Patent Titles


Iti naaramid nga Awarding of Free Patent Titles babaen iti programa iti Department of Environment and Natural Resources – La Union Provincial Environment and Natural Resources Office nga indaulaunda PENRO Cezar Manuel A. Cabansag, TSD – Chief Alfredo A. Racoma, Jr. ken iti RPS – Chief Myrna L. Manio.
Iti sibubukel a LGU – Sudipen nga imatmatunan ti naayat nga ina ti ili Hon. Wendy Joy D. Buquing iyebkasmi ti panagyaman iti daytoy “Handog Titulo Program” ket sapay koma ta ad-adu pay ti matulungan iti daytoy a ganuat.

Official Website of Municipality of Sudipen