Skip to main content

Agtitinnulong ken Agmaymaysa para iti Covid-19 Free Sudipen-WDB

Indauluan ni Mayor Wendy Joy D. Buquing ti panakaituloy ti panangiwaras kadagiti Food Packs para iti kakailiantayo. Pagyamananmi ti awan sardayna a suporta ken panangbayabay dagiti miembro ti PNP, DSWD ken RHU.

Agtitinnulong ken Agmaymaysa para iti Covid-19 Free Sudipen-WDB

Official Website of Municipality of Sudipen