Skip to main content

1st Place iti Search for Child-Friendly Barangay 2019

Kalpasan iti flag raising ceremony, napadayawan iti Barangay Namaltugan a nakagun-od iti 1st Place iti Search for Child-Friendly Barangay 2019 nga insayangkat iti ilitayo. Kasta met iti Barangay Bulalaan a nakagun-od iti 2nd place, Barangay Bigbiga para iti 3rd place, Barangay Ipet ken Barangay Up-Uplas para iti 4th and 5th place.
Nabigbig met ni Mrs. Julieta E. Lacondazo iti Old Central Day Care a nakagun-od iti umuna a pwesto iti 2021 La Union Ten Outstanding Child Development Workers and Child Development Center Award iti probinsiatayo a La Union.

Official Website of Municipality of Sudipen